Accountantscontrole

< Ga terug

Accountantscontrole van de jaarrekening van een onderneming of instelling is wettelijk verplicht als aan bepaalde criteria met betrekking tot omzet, balanstotaal en aantal werknemers wordt voldaan. Bij de accountantscontrole van de jaarrekening verschaft een accountant meer zekerheid omtrent de getrouwheid van de samenstelling van het vermogen. Bij een accountantscontrole wordt een hogere mate van zekerheid verschaft dan bij bijvoorbeeld een samenstellingsopdracht.

De controle van een jaarrekening onderscheidt zich ten opzichte van het samenstellen van een jaarrekening dat bij een accountantscontrole werkzaamheden worden uitgevoerd omtrent de interne beheersing van de processen, werking van de administratieve organisatie en beheersing van risico’s. Er is een onderscheid in wettelijke controle opdrachten en vrijwillige controle opdrachten. ADW Accountants heeft er bewust voor gekozen om geen AFM vergunning aan te vragen en verricht wettelijke controles in samenwerking met in audit gespecialiseerd partners.

Wij stellen dan doorgaans de jaarrekening samen, ondersteunen in de dossiervorming en stellen balansspecificaties en overige aansluitingen op ten behoeve van de controlerende partners waarmee wij al meer dan 20 jaar op deze wijze samenwerken. De ervaring heeft inmiddels uitgewezen dat de jaarrekeningcontroles op deze wijze zeer  efficiënt verlopen.

Heeft u interesse, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak.